agenda
over ons
Leeftocht is een samen- werkingsverband tussen Dopersduin, Buitengoed Fredeshiem en de ADS. Lees verder>>
contact
Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons op info@leeftocht.nl.

heer van de omkeer of boetedoener

De activiteit Weg van de Tora is al een aantal keer met succes georganiseerd. Eind november werd het studieweekend ingevuld rond de figuur van David, de grootste koning in de geschiedenis van het bijbelse Israël. Reinier Gosker was een van de deelnemers. ‘Close reading van het verhaal over David en Batseba doet ons beseffen hoe David zich steeds verder in de nesten werkt…’

Saul vond geen genade in de ogen des Heren. David wel. Hoe zit dat? Is Davids affaire met Batseba minder erg dan de wandaden van zijn tragische voorganger? Met tegen de dertig in meerderheid doopsgezinde broeders en zusters breng ik een weekend door in het broederschapshuis Fredeshiem, vlakbij Steenwijk. We zitten in een grote kring, aan tafels overladen met bijbels en drukproeven van Dodo van Udens 'Weg van de Tora'. Drukproeven, want het zevende deeltje uit de serie moet nog uitkomen.

We zijn nog niet begonnen of een levendige uitwisseling van eerste indrukken laat een muur vol 'mene tekels' (Jiddisch-Hebreeuws voor ‘teken aan de wand’) achter. Inderdaad kunnen we een half uur later in één oogopslag zien hoe wij over Saul en David denken. Niet best, wel best. Dan herinnert Dodo aan de zogenoemde 'koningswet' uit Deuteronomium 17: één uit uw midden, gekozen door de Eeuwige, zonder veel paarden en veel vrouwen, één die geen zilver en goud ophoopt, maar levenslang zit met zijn neus in de Tora, in de boeken van Mozes. Zo! Dat is duidelijk. Daaraan gaan we Saul en David meten… straks, na de koffie!

Na de pauze valt Saul door de mand als draaikont. Spijt en oplaaiende jaloezie wisselen elkaar af dat het geen einde heeft. Samuel heeft geen vat op hem. Dan David. Close reading van het verhaal over David en Batseba doet ons beseffen hoe David zich steeds verder in de nesten werkt. Wat een schoft! Dieper zinken kan niet. En daar in de diepte zoekt de profeet Nathan hem op: 'Gij zijt die man!' Voor David is dit het moment van ommekeer. In plaats van uitvluchten te bedenken erkent hij een schoft geweest te zijn. Alles wat er bij een omkeer gebeuren moet, doet David: zijn misdaad beseffen, ermee stoppen, de daad bekennen, die goedmaken, berouw hebben en de consequenties ervan accepteren. Iemand die deze weg gaat wordt in de Joodse traditie een 'Heer van de omkeer' genoemd. Dat is iets anders dan een boeteling. De eerste gaat rechtop en neemt zijn verlies, zijn schuld. De ander druipt nederig af.

Wat zou ik doen?  

Reinier Gosker

Voor een printversie van dit artikel: klik hier


Terug naar de nieuwspagina